Astravõs sutarts, Lenkijos karaliaus Jogailos ir Lietuvos kunigaikščio Vytauto sutartis, sudaryta 1392 08 04 Astravos dvare, netoli Lydos. Susitarta baigti tarpusavio kovas, kuriomis naudojosi kryžiuočiai. Vytautas atgavo Trakų kunigaikštystę ir kitas tėvo Kęstučio valdytas žemes bei iki pabėgimo pas kryžiuočius valdytą Slucko sritį. Vytautui, kaip Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio vietininkui, buvo atiduotas valdyti Vilnius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė. Jis pažadėjo likti Lenkijos karaliaus vasalu. Valdydamas Vilnių su sritimi Vytautas nesitenkino vietininko pareigomis, įgijo faktinę, ilgainiui ir sutartimis pripažintą didžiojo kunigaikščio valdžią. Po Astravos sutarties abu valdovai dažniausiai naudingai bendradarbiavo spręsdami svarbiausias vidaus ir užsienio politikos problemas.

2326