Ašvalajanà (Āśvālayana), apie 5–4 a. pr. Kr., senovės Indijos scholastas, egzegetas ir liturgininkas. Sukūrė aukojimo (jadžna) atlikėjams hotarams skirtą apeigyną (Ašvalajana šrauta sūtra). Ašvalajanai priskiriama viena Grihjasūtra ir 4 aranjakos.

171