Atanãzo sibolis (lot. Athanasianum), Symbolum quicumque, bažnytinis dokumentas, tikėjimo simbolis. Jame išdėstytos Švenčiausiosios Trejybės, atpirkimo, atgailos dogmos. Prasideda žodžiais: Quicumque vult salvus esse (Kas nori būti išgelbėtas). 8 a. Atanazo simbolis įtrauktas į Vakarų Bažnyčios liturgines knygas ir pavadintas pagal klaidingai šv. Atanazui priskirtą autorystę. Autoriumi laikomas Vincentas Lerinietis (5 a.). 13 a. Atanazo simbolis paskelbtas trečiuoju tikėjimo simboliu. Evangelikų liuteronų įtrauktas į Santarvės knygą (Konkordienbuch 1580), anglikonų – į Apeigyną, nuo 17 a. ir į Graikijos ir Rusijos Stačiatikių Bažnyčių apeigų knygas (be Filioque).

2211