„Atbulinis“, lietuvių liaudies šokis. Muzikinis metras 2/4, tempas vidutinis. Šokėjai vaizduodavo besiperšantį senį, poną, bernelį su piršliu ar be jo. Vienur šokdavo merginos ir vienas ar du vyrai, kitur – vienos merginos. Šokdami dainuodavo. Vyravo polkos žingsnis, šokėjos daug šokdavo atbulos. 19 a. Atbulinis buvo paplitęs Dzūkijoje, Užnemunėje (1908 jį minėjo K. Grinius). 1968 J. Lingys (choreografija) ir A. Bražinskas (muzika) pagal Atbulinį sukūrė sceninį šokį.

1537