„Ateities spinduliai“, moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1916–17 Sankt Peterburge ir 1917–18 Voroneže. Skirtas per I pasaulinį karą evakuotiems į Rusiją lietuvių moksleiviams. Skelbė istorijos, kultūros, religijos, švietimo tematikos straipsnius, informavo apie ateitininkų veiklą. Redaktoriai: L. Noreika, P. Karvelis, M. Krupavičius ir kiti. Išėjo 20 numerių.

2617