„Ateneum Wileńskie“ („Vilniaus ateneumas“), Vilniaus mokslo bičiulių draugijos tęstinis leidinys, ėjęs 1923–39 Vilniuje lenkų kalba. Skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių istorijai. Paskelbė darbų iš Lietuvos istorijos, teisės, ūkio, kultūros: apie žemaičių santykius su kryžiuočiais ir Lietuva (S. F. Zajączkowskis), Gediminaičių genealogiją (J. Puzyna, S. F. Zajączkowskis), 14–15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykius su Maskvos didžiąja kunigaikštyste (F. K. Koneczny, H. Paszkiewiczius), 1794 sukilimą Lietuvoje (L. Żytkowiczius), Lietuvos teismų procesus (J. J. Adamus), Krėvos sutarties (1385) ir Liublino unijos (1569) teisinius aspektus (H. Łowmiańskis), Lietuvos ekonomiką ir ūkį (W. Staniewiczius, H. Łowmiańskis, S. Kościałkowskis), studijų iš Lietuvos švietimo ir mokslo (daugiausia Vilniaus universiteto istorijos; S. Trzebińskis, T. E. Modelskis, W. Sławińskis), apie 15–17 a. Vilnių (J. N. Fijałekas), jo cechus ir amatus (E. Makowska‑Gulbinowa, H. Łowmiańskis, M. Łowmiańska, F. Doubekas), spaudą (K. Świerkowskis), istorinių šaltinių autentiškumą (K. Chodynickis), Evangelikų reformatų bažnyčią (E. Hłasko, B. Zwolskis), Vilniaus vaitą Augustiną Rotundą (M. Baryczowa). Leidinys paskelbė dokumentų iš Vytauto Didžiojo laikų, apie 1794, 1831 ir 1863 sukilimus, apie 1655 Kėdainių sutartį, spausdino regioninių, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vilniaus universiteto istorijos bibliografijų. Laikėsi unijinių tendencijų. Turėjo recenzijų, mokslinio gyvenimo kronikos skyrius. Išėjo 13 tomų.

Redaktoriai: K. Chodynickis (1923–28), T. E. Modelskis (1929–30), B. Wilanowskis (1931–39; nuo 1938 ir S. F. Zajączkowskis).

L: J. Tumelis Bibliografia zawartości „Ateneum Wileńskiego“ / Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 20 1983.

2594