Atnų sukilmas, 1909 08 05 graikų karininkų organizacijos Karinė lyga (vadovas pulkininkas N. Zorbas) surengtas sukilimas. Vyko Atėnų priemiestyje Gudyje. Kilo dėl vyriausybės atsisakymo patvirtinti Kretos salos parlamento sprendimą prisijungti prie Graikijos ir kariškių noro reformuoti kariuomenę. Dalyvavo visa Atėnų karinė įgula (2000 kareivių ir 250 jūreivių). Karinė lyga reikalavo valdymo ir karinių reformų: paleisti vyriausybę, įvesti 2 metų visuotinę karo prievolę, padidinti kariuomenę iki 14 000 žmonių taikos ir iki 150 000 žmonių karo metu, pašalinti iš jos vadų karaliaus Jurgio I sūnus. 08 16 Graikijos vyriausybė buvo paleista, nauju premjeru paskirtas K. Mavromichalis. Kariškių veiksmus parėmė visuomenė. Dauguma jų reikalavimų buvo patenkinta. Atėnų sukilimas paspartino Graikijos politinę modernizaciją. 1910 04 parlamentas nusprendė sušaukti Nacionalinį susirinkimą (susirinko 10 01) konstitucinei reformai parengti.