savaitraščio Atgimimas žurnalistai su jo steigėju R. Ozolu (dešinėje) Seimo rūmuose (1990)

„Atgimimas“, politikos savaitraštis, ėjęs 1988 09 16–2013 05 10 Vilniuje. Pirmasis ir populiariausias 1988–90 lietuvių tautinio atgimimo laikraštis. Steigėjas R. Ozolas. Iki 1989 ėjo kaip Sąjūdžio informacinis biuletenis (1988 tiražas 110 000 egzempliorių; t. p. rusų kalba ir aklųjų raštu), 1990–91 – kaip Sąjūdį remiantis savaitraštis. Leido leidykla Mintis, Sąjūdis, bendrovės Atgimimas, Pradai, nuo 2001 leidžia viešoji įstaiga Pilietinės minties institutas. Skelbiami politikos, ekonomikos, kultūros straipsniai. Priedai: žurnalas jaunimui Aušrinė (1989–90, 1989 tiražas 30 000 egzempliorių, redaktorė Z. Čepaitė), savaitraštis rusų kalba Soglasie (1989–90, 1989 tiražas apie 30 000 egzempliorių, redaktorė L. Čiornaja), Jaunoji Lietuva (1990, redaktorė E. Baltrimas), dvisavaitinis biuletenis NATO žinios (nuo 2001, redaktorius S. Babilius). Redaktoriai: R. Ozolas (1988–92), L. Medelis (1988–90), E. Eigirdas (1996–2000), I. Makaraitytė (2000–13) ir kiti. Tiražas 2500 egzempliorių (2002).

2617