Atlántas (Atlas, kilm. Atlantos), graikų mitologijoje titanas. Titano Japeto ir nimfos Klimenės sūnus. Prometėjo ir Epimetėjo brolis. Plejadžių, Hiadžių ir Hesperidžių tėvas. Pasak Hesiodo, titanams pralaimėjus kovą prieš dievus Atlantas privalėjo laikyti dangaus skliautą anapus vakarinio Žemės horizonto, netoli Hesperidžių sodo. Pasirodžius G. Merkatoriaus veikalui Atlasas, arba Kosmografiniai svarstymai apie pasaulio sutvėrimą ir dabartinį jo pavidalą (Atlas, sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura 1595), kurį puošė Žemę laikančio Atlanto atvaizdas, žemėlapių rinkinius pradėta vadinti atlasais. Nuo Atlanto vardo kilo Atlaso kalnų (Šiaurės Afrika) pavadinimas.