Atlántas, vienas Saturno palydovų. 1980 atrado tarpplanetinė stotis Voyager 1.