Atlantida (Athanasiuso Kircherio žemėlapis, 1664)

Atlantidà, legendinė sala Atlanto vandenyne, į vakarus nuo Gibraltaro sąsiaurio.

Pasak Platono, pirmasis iš graikų pasakojimą apie Atlantidą 6 a. pr. Kr. pradžioje iš Egipto žynių išgirdo Solonas. Atlantidos gyventojai – atlantai, Poseidono ir Kleito palikuonys, buvo sukūrę aukštos kultūros valstybę, valdė Afriką ir Vakarų Europą. 9 tūkstantmetyje iki Solono dėl žemės drebėjimo Atlantida nugrimzdusi į vandenyną.

Platono pasakojimas vertinamas dvejopai: kaip utopija, kurioje pateikta idealaus polio vizija, ir kaip pasakojimas, turintis realų istorinį pagrindą. Atlantida įvairiais laikais buvo tapatinta su Amerika, Skandinavija, Kanarų salomis, Palestina, Tartesu (Pietų Ispanija). Atlantidos paieškos, suvienijusios daugelio sričių (istorijos, filologijos, geografijos, geologijos ir kitų) mokslininkus, vyksta iki šiol.

879