Paškẽvičius Augustinas 1843 12 30Kairiūkščiai (Grinkiškio vlsč.) 1914 05 22Vilnius (palaidotas Rasų kapinėse), Rusijos karo veikėjas. Generolas. Gydytojas. 19 a. antroje pusėje studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete. 1869 vienas iš slaptos lietuvių studentų draugijos steigėjų. Baigęs medicinos mokslus stojo į Rusijos imperijos kariuomenę. Tarnavo Vidurinėje Azijoje, 1878 grįžo į Lietuvą (Kauną). Skiepais gydė venerinėmis ligomis sergančius kareivius. Apie tai parašęs straipsnį karuomenės medicinos žurnale buvo perkeltas į Sankt Peterburgo Kariuomenės medicinos akademiją, jam suteiktas kariuomenės chirurgo laipsnis. Grįžęs į Lietuvą dirbo Kaune, Kalvarijoje, Kazlų Rūdos apylinkėse įsteigė plaučių ligų sanatoriją, vėliau perkeltas į Rygą. Čia išėjo į atsargą, gavęs tikrojo valstybės patarėjo laipsnį persikėlė į Vilnių. Dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje. Nuo 1906 vadovavo Sąjungai grąžinti teises lietuvių kalbai Romos katalikų bažnyčiose, 1912 – vienas Ryto draugijos steigėjų.