Atkočinas Baltrus 1885 02 10Titoniai (Linkuvos vlsč.) 1974 07 15Čikaga, Lietuvos karo veikėjas. Gydytojas. Pulkininkas (1932).

Baigė Tartu universitetą. 1914 mobilizuotas į Rusijos imperijos, 1919 11 05 – į Lietuvos kariuomenę. Paskirtas į Sanitarijos skyrių. 1921–23 buvo Pirmojo atskirojo lazareto vyriausiasis ordinatorius, vyriausiojo gydytojo padėjėjas. 1923–35 dirbo karo ligoninėje. 1935 paskirtas asmeniniu Respublikos Prezidento gydytoju. Nuo 1936 atsargos karininkas. 1937–39 Raudonojo Kryžiaus ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėjas. 1944 04–05 Vietinės rinktinės karo sanitarinės tarybos narys.

1944 pasitraukė į Vokietiją. Hanau pabėgėlių stovyklos ligoninės gydytojas. 1949 emgiravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbo Čikagos Manteno valstybinėje ligoninėje.

Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio (1926), Gedimino (1930) ir Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1937) ordinai.

376