Pãkštas Balys 1928 04 01Utena, lietuvių dailininkas restauratorius, istorikas. 1947–48 studijavo Vilniaus dailės institute. Buvo ištremtas į Sibirą: 1948–58 dirbo Mansko ir Krasnojarsko krašto Dementjevsko miškų ūkyje. Grįžęs į Lietuvą 1963 baigė Vilniaus universitetą (istoriją). Nuo 1962 dirbo Lietuvos dailės muziejuje: 1964–65 Parodų skyriaus vedėjas, 1965–67 vyriausiasis mokslo darbuotojas, 1967–68 vyriausiasis fondų saugotojas, 1968–78 direktoriaus pavaduotojas restauracijai, 1978–88 Tapybos rerstauravimo skyriaus vedėjas, 1988–2000 aukščiausios kategorijos restauratorius, nuo 2000 tapybos restauravimo ekspertas. Nuo 1979 dėstė Vilniaus dailės akademijoje (iki 1990 LSSR dailės institutas), 2003–05 Paminklotvarkos katedros vedėjas; docentas (1998). 1992–96 Kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos pirmininkas. Restauravo >500 paveikslų. Svarbiausi restauruoti kūriniai: C. van Haarlemo Senojo ir Naujojo testamento alegorija(16 a. 2 pusė), Šv. Kazimieras tarp angelųŠvč. Mergelė Marija su Kūdikiu, arba Pažaislio Madona (abu 17 a.), M. Januševičiaus Šv. Jonas Krikštytojas (19 a. 1 pusė). Paskelbė straipsnių konservavimo ir restauravimo klausimais.