Paliõkas Balys 1898 03 20Pasvalys 1982 03 29Čikaga, lietuvių ekonomistas, visuomenės veikėjas. Daktaras (1936). 1921–23 studijavo Aukštuosiuose kursuose ir Lietuvos universitete, 1923–27 Prekybos institute Berlyne, 1928–30 Berlyno universitete, 1931 Hagos tarptautinės teisės akademijoje, 1934–36 Jenos universitete. Studijuodamas dalyvavo ateitininkų organizacijos, Berlyno lietuvių studentų draugijos veikloje. 1927–36 dirbo Lietuvos konsulate Berlyne, nuo 1931 konsulinio skyriaus sekretorius ir prekybos reikalų atašė. Lietuvos piliečių sąjungos Berlyne vienas steigėjų ir jos vicepirmininkas. 1936–37 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje Kaune. 1939–44 dėstė Prekybos institute; docentas (1939). 1944 pasitraukė į Vokietiją, Memmingeno stovykloje organizavo įvairius kursus. 1947 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Iki 1956 dėstė Šventojo Pranciškaus koledže Brukline, Syracuse’o universitete (Niujorko valstija), Shelio institute Čikagoje ir Čikagos universiteto koledže. Čikagoje įsteigė siuntinių persiuntimo bendrovę Lėvuo. Buvo Mickpal and Co eksporto ir importo bendrovės vienas steigėjų ir valdybos sekretorius. Bendradarbiavo ūkiniuose ir katalikų leidiniuose (kartais B. Vitaičio slapyvardžiu). Buvo dienraščio Rytas specialusis korespondentas Berlyne. Knygos: Vokietijos ir Lietuvos prekybos ryšiai (1927), Lietuvos savivaldos korporacijos finansai praeityje ir dabar (1937, abi vokiečių kalba).

Vitaitis