Bartolomeu Diazo portretas

Díaz Bartolomeu (Bartolomėjus Dasas), Días apie 1450 1500 05 29nuskendo prie Gerosios Vilties kyšulio, portugalų keliautojas, jūrininkas. 1487 vadovavo ekspedicijai, ieškančiai kelio į Indiją; tyrė Afrikos pietvakarinį krantą (nuo 22° iki 33° pietų platumos), pirmasis iš europiečių apiplaukė Afriką iš pietų (iki Algoa įlankos). Grįždamas 1488 atrado Gerosios Vilties kyšulį. 1500 dalyvavo P. A. Cabralio ekspedicijoje ir žuvo netoli Gerosios Vilties kyšulio.