von Arnim Bettina (Betina fon Árnim), tikr. vardai Anna Elisabeth 1785 04 04Frankfurtas prie Maino 1859 01 20Berlynas, vokiečių rašytoja. Rašytojų C. Brentano sesuo, A. von Arnimo žmona. Ankstyvojo romantizmo atstovė. Įtakinga 19 a. pradžios literatūrinių salonų dalyvė, J. W. Goethe’s bičiulė. Paskelbė autentiškų ir pramanytų laiškų rinkinį Goethe’s susirašinėjimas su vienu vaiku (Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 1835), kuriame atsispindi autorės vidinis pasaulis, gyvenamojo meto aplinka. Knygose Ši knyga – karaliaus (Dies Buch gehört dem König 1843), Clemenso Brentano pavasario vainikas (Clemens Brentanos Frühlingskranz 1844), Pokalbiai su demonais (Gespräche mit Dämonen 1852) reiškė liberalias religines, politines, visuomenines idėjas (pasisakė už moterų emancipaciją ir žemųjų sluoksnių švietimą). Gynė politinių kalinių teises, domėjosi neturtingųjų gyvenimo sąlygomis.

2452