Didžgalvýtė Birutė Ona, Jarušẽvičienė 1934 04 12Kaunas 2013 04 30Vilnius, lietuvių aktorė. 1957 baigė Lietuvos konservatoriją (J. Gustaičio mokinė). 1956–65 vaidino Kapsuko ir Klaipėdos dramos teatruose, 1965–2002 – Jaunimo teatre Vilniuje. Svarbesni vaidmenys: Ieva (R. Blaumanio Indranai 1957), Lenočka (V. Rozovo Džiaugsmo beieškant 1958), Beatričė (C. Goldoni Dviejų ponų tarnas 1960), Karalienė Marija (V. Hugo Marija Tiudor 1962), Komisarė (V. Višnevskio Optimistinė tragedija 1963), Sinjora Kapuleti (W. Shakespeare’o Romeo ir Džuljeta 1966), Olga (A. Čechovo Trys seserys 1971), Motina (E. Vetemos Vakarienė penkiems 1972), Direktorė (S. Šaltenio Jasonas 1978), Motina (Just. Marcinkevičiaus Daukantas 1985). Vaidino kino ir televizijos filmuose.

3068