Dimitrova Blaga (Blaga Dimtrova) 1922 01 02Biala Slatina (Vracos apyg.) 2003 05 04Sofija, bulgarų rašytoja. Studijavo slavų filologiją Sofijoje ir Maskvoje. Dirbo įvairių žurnalų ir leidyklų redaktore. 1988 viena demokratinio judėjimo vadovių. 1990 išrinkta Nacionalinio Susirinkimo deputate, 1992–93 viceprezidentė. Ankstyvajai kūrybai būdinga socialistinių permainų aukštinimas. Vėlesnėje poezijoje (eilėraščių rinkiniai Vardas / Ime 1971, Balsas / Glas 1985, Naktinis dienoraštis / Nošten dnevnik 1992, poemos Uždraustoji jūra / Zabraneno more 1976, Tranzitas 1990) ryšku inteligento vietos socialistinėje visuomenėje ieškojimas, meilės, filosofiniai ir ekologiniai motyvai, asociacijos, intelektualumas. Prozoje (romanai Lavina / Lavinata 1971, Požeminis dangus / Podzemno nebe 1972, Veidas / Lice 1981) vyrauja socialinė ir egzistencinė problematika, dokumentiškumas derinamas su lyrizmu. Parašė pjesių, kultūros ir politikos esė. Bulgarijos Liaudies Respublikos laikotarpiu B. Dmitrovos kūryba buvo varžoma.

692