Balzukẽvičius Boleslovas (lenk. Bolesław Bałzukiewicz) 1879 02 12Vilnius 1935 02 13Vilnius, Lietuvos skulptorius. V. Balzukevičiaus sūnus, J. Balzukevičiaus brolis. 1894–1997 mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, 1897–1901 studijavo skulptūrą Krokuvos dailės akademijoje, 1902–1903 Dailės mokykloje Paryžiuje. 1903–1907 gyveno Vilniuje, 1908–1918 Sankt Peterburge, Paryžiuje. 1919–1935 Vilniaus universiteto Dailės fakulteto Skulptūros katedros vedėjas; profesorius (1919). Sukūrė realistinių skulptūrinių grupių (Emigrantai, Našlaičiai, Karas 1905–1908), biustų (A. Mickevičiaus, 1905, J. Lelewelio, 1911), paminklų (J. Montvilos, 1911, pastatytas 1931, S. Moniuszkos, 1922, abu Vilniuje), antkapinių paminklų (J. Balzukevičiaus, 1925, J. Lelewelio, 1932, abu Rasų kapinėse Vilniuje), paminklinių lentų (A. Vivulskio Vilniuje, 1932), medalionų. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus.

917