Paukštỹs Bronius 1897 02 15Kurynė (Lekėčių vlsč.) 1966 12 17Kaunas (palaidotas Sutkuose, Šakių rj.), lietuvių visuomenės, kultūros veikėjas. Kunigas (1935). J. Paukščio brolis. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Iki 1925 mokytojavo. Nuo 1925 vienuolis salezietis. Italijoje studijavo saleziečių mokyklose, 1931–35 tarptautiniame teologijos institute Crocettoje (Turinas). Redagavo žurnalą Saleziečių žinios (1935–37). 1937–38 saleziečių vienuolyno Vytėnuose (prie Skirsnemunės), 1938–39 Kauno Švč. Trejybės parapijos saleziečių oratorijos administratorius, 1939–42 Vytėnų, 1942–44 – Kauno Švč. Trejybės parapijų klebonas, 1944–46 saleziečių vienuolyno Vytėnuose vyresnysis (čia slapstė Tauro apygardos partizanus). 1941–44 išgelbėjo 25 žydų vaikus. 1946 NKVD suimtas, nuteistas 10 metų kalėti. Kalintas Omske. 1956 paleistas, grįžo į Lietuvą. Sovietų valdžiai neleidus dirbti sielovados darbo, kurį laiką slapstėsi. Tapęs altaristu gyveno Simne. 1977 B. Paukščiui suteiktas Pasaulio teisuolio vardas. Parašė knygą Sūnus vėjavaikis (1929).

S. J. Paukštys Mes t. 1 Kaunas 2008.

1919