Asam Cosmas Damian (Kozmas Damianas Ãzamas) 1686 09 29Benediktbeuern (Bavarija) 1739 05 10Weltenburg, vokiečių tapytojas, skulptorius. E. Q. Asamo brolis. Dailę studijavo Romoje (1712–1714). Sukūrė religinės tematikos freskų (1717–1736) Weingarteno, Freisingo, Osterhofeno, Ingolstadto (Vokietija), Einsiedelno (Šveicarija), Innsbrucko (Austrija), Břevnovo (Čekija) bažnyčiose, sienų portretinės tapybos – didikų rūmuose, pilyse. Žymiausias C. D. Asamo ir brolio E. Q. Asamo kūrinys – Šv. Jono Nepomuko bažnyčios Miunchene dekoras (reljefai, skulptūros, tapyba; 1733–1746). Barokinė kūryba pasižymi vaizdo iliuzoriškumu, įspūdingumu, subtiliu koloritu.

917