Ozick Cynthia (Sintija Òzik) 1928 04 17Niujorkas, Jungtinių Amerikos Valstijų rašytoja. Studijavo Niujorko ir Ohajo universitetuose. Kūryboje tyrinėja savo, kaip žydės moters, padėtį krikščioniškajame pasaulyje. Parašė romanų (Tikėjimas / Trust 1966, Kanibalų galaktika / The Cannibal Galaxy 1983, Stokholmo Mesijas / The Messiah of Stockholm 1987, Šãlis / The Shawl 1989, Mirgančio pasaulio paveldėtojas / Heir to the Glimmering World 2004), kuriuose įamžino žydų tautos istoriją ir tradicijas, holokausto istorines ir psichologines pasekmes, aprašė žydų likimą mirties stovyklose. Novelėse (rinkiniai Pagonis rabinas ir kiti pasakojimai / The Pagan Rabbi and Other Stories 1971, Pakilimas / Levitation 1982, Diktantas: Kvartetas / Dictation: A Quartet 2008) vaizdavo žydų intelektualus imigrantus Jungtinėse Amerikos Valstijose, naudodama postmodernistinę techniką naujai vaizdavo tradicines žydų vertybes – savigarbą ir dorumą. Dar parašė literatūrinių esė, poezijos.

1526