Deukaliònas (Deukaliōn), graikų mitologijoje – Tesalijos miesto Ftijos valdovas. Prometėjo sūnus. Dzeusui nutarus sunaikinti žmoniją ir sukėlus tvaną Prometėjo patarimu pasistatė laivą ir išsigelbėjo su žmona Pira. Išsikėlę ant Parnaso kalno aukojo dievams. Dzeuso pasiųsti Hermis ir Temidė patarė mėtyti per galvą motinos kaulus ir taip atgaivinti žmonių padermę. Deukalionas suprato, kad reikia mesti žemės akmenis. Deukaliono nusviesti akmenys virto vyrais, Piros – moterimis.

1825