„Deutsche Bundesbank“, Vokietijos centrinis bankas. Būstinė Frankfurte prie Maino.

Veikla

Deutsche Bundesbank atlieka visas centriniam bankui būdingas funkcijas, išskyrus komercinių bankų priežiūrą (šią funkciją atlieka Federalinė finansinės priežiūros valdyba). Leidžia į apyvartą septynių nominalų eurų banknotus. Valdymo svarbiausia institucija – valdyba (ją sudaro valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 4 kiti nariai, kuriuos aštuonerių metų terminui skiria Vokietijos prezidentas). Turi devynis pagrindinius padalinius (Berlyne, Düsseldorfe, Frankfurte prie Maino, Hamburge, Hannoveryje, Leipcige, Mainze, Miunchene ir Stuttgarte), 35 filialus didžiausiuose šalies miestuose, daugiau kaip 10 100 darbuotojų (2019).

Istorija

Įkurtas 1957. 1990 susivienijus Vakarų ir Rytų Vokietijai išplėtė savo veiklą ir į buvusios Rytų Vokietijos teritoriją. 1999 integruotas į Europos centrinių bankų sistemą, yra įtakingiausias jos narys. 2002 pakeitė Vokietijos markę euru.

-Vokietijos centrinis bankas