Dèvė (skr. Devī), hinduistų dievo Šivos žmona ir jo moteriškoji energija (šaktis). Devė turi rūstųjį ir maloningąjį pavidalus. Maloningieji pavidalai – Uma (šviesa), Gauri (auksaspalvė), Parvatė (kalno duktė), Džaganmata (pasaulio motina). Rūstieji pavidalai – Durga (neprieinamoji), Kali (juodoji), Čandė (nirtulingoji), Bhairavė (siaubingoji). Devės kultas pradėjo formuotis Vedų laikotarpiu. Žymiausia Devės šventė yra Durgapūdža. Svarbiausi Devei skirti tekstai – Devybhagavatapurana ir Devymahatmja.

171