Devoliùcinis kãras (1667–68), Devoliùcijos kãras, Prancūzijos ir Ispanijos karas dėl Ispanijos Nyderlandų (dabar Belgija). Po Ispanijos karaliaus Pilypo IV mirties (1665) Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, pasinaudodamas savo žmonos Marijos Teresės, Pilypo IV dukters, devoliucine teise (t. y. teise palikimą perduoti vaikams iš pirmosios santuokos), 1667 įvedė kariuomenę į Ispanijos Nyderlandus. 1668 Prancūzijos kariuomenė užėmė Franche‑Comté, dalį Flandrijos. 1668 sąjungą prieš Prancūziją sudarė Olandija, Anglija ir Švedija; jos tarpininkavo sudarant taiką. Pagal Aix‑la‑Chapelle taikos sutartį (1668), Prancūzijai liko 11 jos užimtų miestų, Ispanijai buvo grąžintas Franche‑Comté.