Dideji Mogòlai, Indijos valdovų dinastija, valdžiusi 1526–1858 (lent.). Mongolų ir tiurkų kilmės. Pradininkas Babūras kilo iš Mogolistano (taip tuo metu vadinta Vidurio Azija); iš čia Mogolų pavadinimas. 17 a. europiečiai dinastiją pavadino Didžiaisiais Mogolais. Žymiausi valdovai: Babūras, Humajunas, Akbaras, Džahangyras, Džahan šachas, Aurangzebas. 17 a. sukurta Mogolų imperija apėmė beveik visą Indiją (be pietinio pakraščio) ir afganų žemes su Kabulu. Dinastijos laikais klestėjo Indijos kultūra ir menas. Po Aurangzebo mirties valstybė pradėjo irti. 18 a. viduryje Didieji Mogolai valdė tik Delį ir gretimus rajonus. 1803 Delį užėmė britų Ost Indijos bendrovė. Formaliai Didieji Mogolai Indijos valdovais buvo iki 1858; britų pašalinti iš sosto dėl Indų sukilimo (1857–59) rėmimo.

Lent. Didieji Mogolai
  Valdymo metai
Babūras 1526–1530
Humajunas 1530–1539
1555–1556
Akbaras 1556–1605
Džahangyras 1605–1627
Džahau šachas 1627–1658
Aurangzebas 1658–1707
Bahaduršachas 1707–1712
Džahandar-šachas 1712–1713
Farukas Sijaras 1713–1719
Muchamed-šachas 1719–1748
Achmed-šachas 1748–1754
Alamgyras II 1754–1759
Alamas II 1759–1806
Akbaras II 1806–1837
Bahadur šachas II 1837–1858