Didỹsis Sprogmas, Visatos susikūrimo (sukūrimo) aktas. Plačiausiai pripažįstama Didžiojo Sprogimo teorija aiškina Visatos evoliuciją per labai ilgą laiko tarpą – nuo Visatos Pradžios praėjus vos 10–43 s iki šių dienų (apie 14 mlrd. metų). Kosminės foninės spinduliuotės atradimas (1965) parėmė karštosios Visatos Pradžios, kartu ir Didžiojo Sprogimo, hipotezę.