Visatos dalies vaizdas, kurioje yra Didysis atraktorius (fotografuota Hubbleʼio kosminiu teleskopu)

Didỹsis atrãktorius, didelės masės astronominis objektas (Kentauro žvaigždyno kryptimi), kurio centro galaktinė ilguma l apie 320°, galaktinė platuma b apie 0° (astronominės koordinatės). Didžiuoju atraktoriumi vadinamas dėl stiprios gravitacinės traukos, kuri reiškiasi aplinkinių galaktikų spiečių judėjimu jo kryptimi. Didžiojo atraktoriaus masė apie 5 × 1016 M (M – Saulės masė), atstumas nuo Saulės apie 250 mln. l.y. Manoma, dėl Didžiojo atraktoriaus gravitacinės traukos Vietinė galaktikų grupė ir kartu mūsų Galaktika juda Didžiojo atraktoriaus kryptimi apie 600 km/s greičiu. Didysis atraktorius atrastas 1986, tačiau jo sandara nėra žinoma, nes jį užstoja Galaktikos plokštumoje susitelkę dulkių ir dujų debesys. Netoli spėjamo Didžiojo atraktoriaus centro atrastas labai masyvus (apie 1015 M) galaktikų spiečius Abell 3627 (l apie 325°, b apie 7°, atstumas nuo Saulės apie 220 mln. l.y.), tačiau jo masės nepakanka Didžiojo atraktoriaus traukai paaiškinti. Manoma, kad Didysis atraktorius yra galaktikų superspiečius, kuriam, be Abell 3627, gali priklausyti dar keletas kitų, kol kas neatrastų galaktikų spiečių. Gali būti, kad Didįjį atraktorių sukuria ir tolimų galaktikų superspiečių visuma.

3056