Didỹsis týrulis, durpynas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, 10 km į vakarus nuo Radviliškio, moreninių tarpgūbrių lomoje. Plotas 47,2 km2. Pro teka Šimša (į Gauštvinio ežerą, esantį prie Didžiojo tyrulio pietinio galo). Yra salų, kuriose būta neolito ir žalvario amžiaus gyvenviečių. Durpių klodas mišrus; apie 50 % Didžiojo tyrulio – žemapelkė, likusi dalis – aukštapelkė ir tarpinė pelkė. Paviršiuje – durpės, po jomis yra 2,5 m storio sapropelio sluoksnis, giliau – molis, smėlis ir žvyras. Durpės pradėtos kasti 1953. Didysis tyrulis – Tyrulių draustinis.

638