Didžióji Liãchovo salà (ostrov Bolšoj Liachovskij) viena Naujojo Sibiro salų; didžiausia Liachovo salų grupėje. Priklauso Rusijos Federacijai (Jakutijai). Plotas apie 5300 km2. Didžiausias aukštis 270 metrų. Negyvenama. Atrasta 1712.