Ddžiojo kunigáikščio tesmas, 13–16 amžiuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukščiausioji teismo institucija. Nagrinėjo bylas kaip pirmoji instancija (dažniausiai feodalų) ir buvo kitų teismų išspręstų bylų apeliacinė instancija. Kaip didžiojo kunigaikščio patarėjai (posėdininkai) Didžiojo kunigaikščio teismui priklausė Ponų Tarybos nariai, kai kurie kiti kunigaikščiai, valstybės pareigūnai.