Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo sąjungos tautinių šokių grupė Lietuva (1976)

Didžiõsios Britãnijos lietùvių jaunmo sjunga (Lithuanian Youth Association in Great Britain), Didžiosios Britanijos lietuvių organizacija. Pasaulio lietuvų jaunimo sąjungos narė. Turi valdybą, pirmininką. Įkurta 1958 Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos iniciatyva (turėjo apie 300 narių). Aktyviai veikia nuo 1979, kai Londone įvyko Pasaulio lietuvių jaunimo IV kongresas. Turėjo tautinių šokių grupę Lietuva (vadovė V. Jurienė, F. Senkuvienė). Lietuvių Sodyboje Headley Parke (Hampšyro grafystė) nuo 1982 rengė lietuvių jaunimo savaitgalius Lithex (skaitytos paskaitos, dalyvavo kitų šalių lietuviai). Jaunimo sąjungos nariai dalyvavo Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos politinėse akcijose dėl Lietuvos laisvės (pvz., 1982 parašė laiškus Didžiosios Britanijos atstovams Europos Parlamente, 1985 – Jungtinių Tautų Dekolonizacijos komitetui dėl Baltijos šalių pripažinimo pavergtais kraštais; 1990 M. Thatcher įteikta peticija dėl Baltijos šalių jaunuolių ėmimo į sovietų kariuomenę); 1985 dalyvavo Baltijos taikos ir laisvės kruize. Leidžia mėnesinį laikraštį Lynes (anglų ir lietuvių kalbomis, 200 egzempliorių). Pirmininkė N. O’Brien (2003).

2271