Didžiõsios Kovõs rinktnė, Lietuvos partizanų junginys, 1944 09–1945 01 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Veikė Trakų, Vilniaus ir Kaišiadorių apskrityse. Įkūrė ir 1944 09–1945 01 10 vadovavo J. Misiūnas (slapyvardis Žalias Velnias). Štabas (vadas Jonas Markulis, slapyvardžiu Vaiduoklis) buvo dislokuotas Čiobiškio vaikų prieglaudoje. Rinktinę sudarė 4 pastovūs ir keletas vadinamųjų skrajojančių būrių, kurie dažnai keisdavo dislokacijos vietą, rengdavo pasalas, naikindavo šnipus. 1944 08 17 partizanų būrys (19 žm.) puolė Musninkų miestelį ir išvadavo suimtuosius. Spalio 9 rinktinės partizanai ties Musninkais, lapkričio 1 – prie Viršuliškių (netoli Musninkų) kovėsi su NKVD kariuomene. Didžiosios Kovos rinktinė užmezgė ryšius su Lietuvos laisvės armijos Vilniaus štabu. Pagal armijos direktyvas 1945 pradžioje rinktinė buvo pertvarkyta į Didžiosios Kovos apygardą.

rinktinė

1392

1050