Didžiosios Lenkijos nacionalinis parkas

Górecko ežeras

Didžiõsios Lénkijos nacionãlinis párkas (Wielkopolski park narodowy), saugoma teritorija Didžiosios Lenkijos vaivadijoje, Didžiosios Lenkijos žemumoje, Wartos kairiajame krante. Plotas 50,8 km2. Reljefas ledyninės kilmės: moreninės formos, ozai, drumlinai, daug ežerų (rininis Górecko ežeras, moreninis Kociołeko ežeras). Miškai (ąžuolynai, pušynai, mišrieji spygliuočių). Kopos. Gausi gyvūnija, ypač daug vandens paukščių.

Didžiosios Lenkijos nacionalinis parkas įsteigtas 1957; plotai saugomi nuo 1932.