Didžiõsios Lénkijos stovyklà (Obóz Wielkiej Polski), Lenkijos politinė organizacija. Įkurta 1926, po J. Piłsudskio įvykdyto Gegužės perversmo, R. Dmowskio (kiti vadovai – S. Halleris, M. Borzęckis, T. Bieleckis). Siekė suvienyti endekų (tautinių demokratų) ir kitas dešiniąsias organizacijas, nepritariančias sanaciniam režimui. Skelbė radikalias nacionalistines idėjas, artimas italų fašizmui. Nedalyvavo parlamentinėje kovoje, siekė įvykdyti valstybės perversmą. 1933 uždrausta.