Didžiõsios Lénkijos žemumà (Nizina Wielkopolska) yra tarp Vyslos ir Oderio vidurupių. Rytuose jungiasi su Mazovijos–Polesės žemuma. Reljefas ledyninės kilmės; paviršiuje – moreninės ir fliuvioglacialinės nuogulos. Būdinga moreninės kalvos ir zandrinės lygumos. Teka Warta (Oderio intakas), jos vidurupio intakai. Į Didžiosios Lenkijos žemumą įsiterpusi Baltijos aukštumų pietinė šaka – Didžioji Lenkijos aukštuma (didžiausias aukštis 192 m) – labai ežeringa (didžiausias – Gopło ežeras). Būdingas Didžiosios Lenkijos žemumos kraštovaizdis saugomas Didžiosios Lenkijos nacionaliniame parke. Didžiosios Lenkijos žemumos klimatas vidutinių platumų, pereinamasis iš jūrinio į žemyninį. Per metus iškrinta 550–650 mm kritulių. Pušynai, ąžuolynai. Žemdirbystė, gyvulininkystė. Didžiausi miestai: Poznanė, Bydgoszczius, Torunė.

-Wielkopolska