Didžiosios Lenkijos žemumos kraštovaizdis (upė Warta)

Gopło ežeras

Didžiõsios Lénkijos žemumà (Nizina Wielkopolska), žemuma tarp Vyslos ir Oderio vidurupių. Rytuose jungiasi su Mazovijos–Polesės žemuma. Reljefas ledyninės kilmės; paviršiuje – moreninės ir fliuvioglacialinės nuogulos. Būdinga moreninės kalvos ir zandrinės lygumos. Teka Warta (Oderio intakas), jos vidurupio intakai.

Į Didžiosios Lenkijos žemumą įsiterpusi Baltijos aukštumų pietinė šaka – Didžioji Lenkijos aukštuma (didžiausias aukštis 192 m) – labai ežeringa (didžiausias – Gopło ežeras).

Būdingas Didžiosios Lenkijos žemumos kraštovaizdis saugomas Didžiosios Lenkijos nacionaliniame parke. Didžiosios Lenkijos žemumos klimatas vidutinių platumų, pereinamasis iš jūrinio į žemyninį. Per metus iškrinta 550–650 mm kritulių. Pušynai, ąžuolynai. Žemdirbystė, gyvulininkystė.

Didžiausi miestai: Poznanė, Bydgoszczius, Torunė.

-Wielkopolska