Didžijų Bùrbiškių pliakalnis, Mõteraitis, piliakalnis Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Didžiųjų Burbiškių kaimo. Didžiųjų Burbiškių piliakalnis – 217 m aukščio pailga moreninė kalva, kurios centrinė dalis – stačiais, viršuje išlygintais šlaitais. Piliakalnio aikštelė apie 60 m ilgio, ištįsusi pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi. Jos vakarinis kraštas apie 6 m žemesnis už rytinį. Per žvalgomuosius tyrimus, 1964 atliktus Istorijos instituto (Lietuvos istorijos institutas) archeologų, Didžiųjų Burbiškių piliakalnio pakraščiuose aptikta kultūrinio sluoksnio žymių, rasta lipdytos keramikos.

1362