Didžijų Ežer dubumà, tektoninė tarpukalnių įduba Mongolijos šiaurės vakaruose (šiaurinis pakraštys – Rusijos Federacijoje, Tuvoje), tarp Mongolijos Altajaus, Tannu-Olos kalnagūbrių ir Changajaus kalnyno. Plotas daugiau kaip 100 000 km2. Aukštis 750–2000 metrų. Lygumos, smulkios kalvos. Smėlynai. Druskožemiai. Didžiausi ežerai: Ubsu Nuras, Chiargas Nuras, Chara us Nuras, Chara Nuras. Per Didžiųjų Ežerų dubumą į Chiargas Nurą teka Dzabchanas. Stepės, pusdykumės, dykumos.