„Diena“ (Dienà), Latvijos dienraštis, einantis nuo 1990 Rygoje. Vienas populiariausių dienraščių. Nepriklausomas. Iki 1991 dienraštis buvo Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos laikraštis, iki 1999 leistas ir rusų kalba. Tiražas 62 000 egzempliorių (2002).

2617