Diennė, Katalikų Bažnyčioje – liturginių valandų dienos maldos. Sudaro senovinis himnas, trys psalmės, Biblijos trumpas skaitinys ir užbaigiamoji malda. Dieninė kalbama prieš pietus (trečioji), po vidudienio (šeštoji), vėlyvą popietę (devintoji). Valandų pavadinimai perimti iš dienos sargybos romėnų kariuomenėje pavadinimų.

2709