„Dienos laps“, Mažosios Lietuvos lietuvių savaitraštis, ėjęs 1909–10 Klaipėdoje. Iki nr. 10 – dienraštis (ėjo 6 kartus per savaitę). Skelbė Lietuvos ir užsienio naujienas, rašė apie prekybą, ūkininkavimą. Savaitraštį leido ir redagavo M. Jankus.

3037