Diẽvo Apváizdos seser kongregãcija, apvaizdiẽtės (DP), diecezinių teisių katalikių moterų vienuolija. Užsiima karitatyvine veikla, religiniu švietimu, atlieka įvairius darbus bažnyčiose. Dėvi juodą abitą ir veliumą su balta juostele aplink veidą. Kongregacija kilo iš Dievo Apvaizdos seserų draugijos, įkurtos marijono J. Tilvyčio-Žalvarnio, mokytojos M. Rusteikaitės ir vienuolės O. Rajunčaitės 1927 Panevėžyje. 1930 draugija įteisinta juridiškai, nuo 1959 kongregacija. Iki 1940 Panevėžyje turėjo vaikų prieglaudą su pradine mokykla, senelių invalidų prieglaudą, rūpinosi beglobiais; senelių prieglaudos t. p. veikė prie bažnyčių Anykščiuose, Joniškėlyje, Raguvoje, Ramygaloje, Troškūnuose, Vaiguvoje. Sovietų okupacijos metais nacionalizuoti visi vaikų ir senelių namai; vienuolės buvo persekiojamos, slapta organizavo rekolekcijas jaunimui, katekizavo vaikus, dirbo bažnyčiose, platino pogrindinę spaudą; kelios vienuolės apaštalavo Gruzijoje ir Baltarusijoje. 1978 dalis vienuolių atsiskyrė ir Vilniuje įkūrė Mažųjų Dievo Apvaizdos seserų kongregaciją. Vienuolės dirbo Šv. Jokūbo (buvusioje I tarybinė) ligoninėje. Atgavus nepriklausomybę abiejų šakų vienuolės pradėjo dėstyti tikybą mokyklose, organizuoti piligrimų keliones Lietuvoje ir į užsienį. 1994 Panevėžyje įkūrė valgyklą Nazaretas socialiai remtinų ir asocialių šeimų vaikams. 1998 kongregacijos susijungė. Centriniai namai Panevėžyje; yra 21 amžinųjų, 3 laikinųjų įžadų seserys, 1 postulatė, 1 kandidatė (2018).

3078