„Dilgėlės“, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių mėnesinis satyros žurnalas, ėjęs 1906–09 (su pertraukomis) Filadelfijoje, 1909–16 – Pittsburghe, 1917–21 – Bostone. Iki 1916 vadintas laikraščiu. Leido Dilgėlių bendrovė (A. ir J. Baltrušaičiai). Redaktoriai: J. Baltrušaitis‑Mėmelė (1906–16), J. Neviackas (ir leidėjas), A. Margeris (tikroji pavardė K. Šeštokas). Priedas – Dilgėlių žiedai (1907).