Diogènas, Diogenas Laertietis (Diogenēs Laertios), 3 a. 1 pusė Laerta (Kilikija, Mažoji Azija), senovės graikų filosofijos istorikas. Parašė 10 knygų veikalą Apie garsiųjų filosofų gyvenimą ir pažiūras (De vitis, dogmatibus et apophtegmatibus clarorum philosophorum apie 220; įvairiuose šaltiniuose pavadinimas įvairuoja). Jame aprašė graikų filosofų biografijas, pažiūras, įvairių filosofijos mokyklų teorijas, išsamiausiai – stoikus, Empedoklį, Platoną, Pitagorą; pateikė Epikūro laiškus. Veikale yra netikslumų, faktinių klaidų (Sokratą vadino gamtos filosofu, o elėjiečius laikė pitagorininkais).