Ratmanovo salos rytinis kyšulys

Diomdo sãlos (ostrova Diomida, Diomede Islands), Gvòzdevo sãlos, 2 nedidelės salos ir kelios uolos Beringo sąsiauryje, tarp kurių eina Rusijos–Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinė siena ir datos keitimosi linija. Didesnioji (plotas apie 10 km2) sala (rusų kalba ostrov Ratmanova, anglų kalba Big Diomede Island) priklauso Rusijos Federacijai, Čiukčių autonominei apygardai, mažesnioji (anglų kalba Little Diomede Island, rusų kalba ostrov Kruzenšterna; apie 200 gyventojų) – Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Aliaskos valstijai.

1728 08 16 (Šventojo Diomido dieną) salas atrado V. J. Beringas.

2271

-ostrov Ratmanova; -Big Diomede Island; -Ratmanovo sala; -Little Diomede Island; -ostrov Kruzenšterna; -Kruzenšterno sala