Dionsijas Halikarnasiẽtis (Dionysios Halikarnasseus), 1 a. pr. Kr., senovės graikų retorikas, istorikas. Gimė Halikarnase (Mažoji Azija). 30–8 pr. Kr. gyveno Romoje. Retorikos veikalai: Apie žodžių sanklodą (nagrinėjo žodžių parinkimo, derinimo, periodų formavimo, garsų semantikos klausimus), Apie sekimą (išliko tik fragmentai), Apie senovės oratorius, Apie Demosteną, Apie Tukidido stilių; 2 kiti veikalai dingo. Pasisakė prieš azijinį stilių. Istoriniame veikale Apie Romos senovę (20 knygų, išliko 1–9 knygos, 11 knygos fragmentai) aukštino romėnų dorines vertybes, Romos valstybinę santvarką.

273