Direktòrija, Rusijos valdžios institucija 1917–22. Žinomiausia – 1917 09 01–25 veikusi Laikinosios vyriausybės 5 ministrų kolegija, vadovaujama A. Kerenskio. 1917 09 01 Direktorija paskelbė Rusiją respublika. Direktorijomis t. p. vadintos po Spalio perversmo (1917) per 1917–22 Rusijos pilietinį karą bolševikų valdžios priešininkų sudarytos vyriausybės Sibire (Ufos direktorija, 1918) ir Ukrainoje (Ukrainos direktorija, 1918–20).