Dirsnas ? ?, 14 a. antros pusės Vilniaus pilies viršininkas. Bajoras. 1365 sulaikė bandantį pabėgti pas kryžiuočius Kęstučio sūnų Butautą ir jį įkalino. Nužudytas Butauto šalininkų, vadavusių šį iš kalėjimo. Spėjamos Dirsūno ir jo sūnaus (sūnus dalyvavo 1366 ir 1371 kovose su Vokiečių ordinu) valdos – Darsūniškis. 1381 minima Dirsūno pilis.

2271